Så skrev Dag Sandahl på sin blogg och det är ett av flera exempel som lett till att den omstridde prästen, numera pensionerad, fått en skriftlig erinran av Växjö Domkapitel. Datumet han syftar på är dagen då Antje Jackélen tillträder som ärkebiskop i Svenska kyrkan, och med tanke på att hon är född i Tyskland så menar de som anmält Sandahl att han gör en jämförelse med Nazityskland.

-Även om syftet med de texter som skrivits inte har varit att skada Antje Jackélen utan skapa debatt, måste Dag Sandahl ha insett att hans skrivna ord kunde komma att uppfattas som kränkande, lyder omdömet från domkapitlet.

De skriver vidare.

-Att en präst i Svenska kyrkan uttalar sig så är både anmärkningsvärt och synnerligen klandervärt. Domkapitlet finner att Dag Sandahl genom sitt agerande brutit mot löften han avgett vid sin prästvigning och i avsevärd mån skadat de anseende en präst bör ha.

Dag Sandahl tillbakavisar dock alla anklagelser, och driver på sin blogg en motkampanj mot Domkapitlets utlåtande. Han anser att kopplingen till Nazityskland som domkapitlet hittat i hans skriverier bottnar i "lösryckta ord", och han anser att tyska, som talas av 100 miljoner människor, är ett språk som går utmärkt att använda utan att blanda in världskrigshistoria.

Dag Sandahl har överklagat ärendet och menar att anmälningarna som gjorts mot honom varit "oprecisa, svepande och utan sammanhang". Han noterar att Domkapitlet inte tar upp hans inställning till kvinnliga präster, och anser att den kyrkliga rättsskipningen i Domkapitlets tappning är rättsosäker jämfört med samhällets domstolar.

-Där måste alla anklagelser styrkas och den tilltalade behöver inte bevisa sin oskuld.

Dag Sandahl har vid tidigare tillfällen hamnat i blåsväder i sin roll som präst och kyrkopolitiker, och det här är inte första gången han ställts inför Domkapitlet.