GENOM MIG ÄR DU SKAPAD,

GENOM MIG HAR DU EVIGT LIV.

ALLT ÄR  NU FULLBORDAT OCH KLART,

DIN PLATS ÄR FÖRBEREDD,

DET ÄR BARA EN SAK SOM FATTAS! 

OMVÄND DIG IFRÅN DINA SYNDER, 

TA EMOT MIG OCH ALLT DET JAG GJORT FÖR DIG.

JAG DOG, JUST FÖR DINA SYNDERS SKULL,

JUST, FÖR ATT RÄDDA DIG, JA!

                    JAG,

JESUS KRISTUS ÄLSKAR DIG SÅ OERHÖRT MYCKET, SÅ!

   KOM NU OCH FÖLJ MED!

             (Joh 3:16) 

      

        

        

Dåraktiga galater!

Ny-Judaismen som vi kan kalla det är något som envist försöker etablera sig i Sverige.

Det handlar om en viss sorts fariseism inom vissa kretsar, där en del i alla fall tror på Jesus Kristus som deras rätte Herre och Frälsare, några har visserligen lite svårt med att kunna uttala namnet Jesus på svenska, de anser oftast att alla borde kalla Guds Son för Yeshua eftersom detta är det riktiga uttalet på hebreiska, men detta är ändå mina syskon i tron!

 

Nu är det här egentligen inget nytt under solen som Predikaren uttryckte det, inga direkt nya tendenser utan det hade redan smugit sig in under kristenhetens första tid.

Paulus som hade rustats med oerhört mycket av Guds vishet tog tag i detta problem som nu hade drabbat galaterna.

 

Det hade kommit dit några som försökte förvränga det frihetens evangelium som först hade kommit galaterna till del, Jesu Kristi rena och sanna evangelium, som sätter fångar fria istället för att binda till religiöst lagisk bundenhet och mörker.

 

Paulus bemötte det bl.a. så här!

 

(Gal 3:1-3) Dåraktiga galater! Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er: fick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, ska ni nu sluta i köttet ?

 

Nu, kanske förhoppningsvis inte de allra flesta av lagiskhetens förkunnare som finns i Sverige ”ännu i alla fall” försöker tvinga kristna till omskärelse såsom de i Galatien.

 

(Gal 2:4-5)

Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er .

 

Vi hoppas att de svenska ny-judiska lagförkunnarna inte går så långt som till omskärelsetvång men skillnaderna mellan dessa olika frihetsberövande partiers sätt är ändå inte så stor i mina ögon.

 

T.o.m. Petrus kan vi faktiskt läsa om, hamnade lite på sidan av den rätta vägen ett litet tag, men! Paulus tillrättavisar honom och han ödmjukar sig så småningom och mognar alltmer. Det kan vi förstå genom allt övrigt som finns att läsa om honom.

 

(Gal 2:14)

Men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”

 

Något som också våra svenska lagförkunnare väldigt ofta hakar upp sig på är att man här i västvärlden har söndagen som våran sabbatsdag och inte lördagen. Detta har de gjort till en oerhört stor sak.

Det här med söndagen är ett djävulens påfund säger de och ältar det här dag ut och dag in, denna fråga har blivit mycket viktig för dem och de fördömer i stort alla söndagsfirare, samt att de förövrigt också är mycket noga med att helst alla högtider skall följas av varje äkta kristen o.s.v.

 

De som inte följer dessa bud kommer att gå förlorade är deras ständigt upprepande fördömande tjat….

 

Det här fanns också hos omskärelsetvingarna.

 

(Gal 4:10-11)

Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er.

 

Paulus hade ju kämpat med att sprida det goda budskapet, många hade blivit frälsta av nåd och kommit in i en härlig frihet men nu helt plötsligt var de åter på väg in i fångenskap, det är klart att han kunde känna sig förtvivlad emellanåt, hade allt varit förgäves?

 

(Gal 4:19-20)

Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er, jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er.

 

Han hade ju redan en gång fört dem till friheten i Kristus.

 

(2 Kor 3:16-18)

Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

 

Paulus både varnade och förmanade galaterna, såsom också vi bör göra!

 

Dessa människor brinner för er men inte på ett gott sätt, utan de vill skilja er från oss för att ni ska brinna för dem.

 

Likadant gör de här också, påverkade av lögnens ande.

 

Nu tror jag att det finns lite olika sorter av lagförkunnare. Vi behöver förstå det när vi både bemöter dem och pratar om dem. Några är av den första sorten Paulus nämner ovan, falska bröder, några andra har hamnat lite mer åt det dike som Petrus ett tag hade hamnat i, en äkta broder men på en liten sidoväg.

 

I (Gal 4:21) säger Paulus:

 

Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte till lagen?

 

De vill gärna lära andra hur man bör leva efter Guds och Jesu bud men beter sig precis som det Jesus bemöter.

 

(Matt 7:1-5) Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er.

Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.

 

Detta är Jesu egna förmanande ord till dessa som hamnat något fel i sin trosvandring. Nu hoppas jag att de lyssnar och tar åt sig detta.

 

(Matt 10:14)

Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter.

 

Jag för egen del tycker nog att det nu räcker med det här, även om jag inte har diskuterat så jättemycket med dem, jag vet att andra har fört liknande diskussioner en längre tid så budskapet har för länge sedan redan nått fram. Nu lämnar jag dem åt sitt eget rannsakande, alla dessa som vill tvinga övrig kristenhet till att följa deras tvångsläror.

 

De riktigt falska bröder, och då tänker jag främst på bl.a. ledarskap inom de messianska församlingar som förnekar att Jesus är Gud som blev människa! Här finns Jehovas vittnen och en del andra, och just de vet jag faktiskt inte hur det kommer att gå för och, det är nog faktiskt t.o.m. så att jag hyser ganska litet hopp för just dessa, men! För de som trots allt är äkta bröder har jag mer förhoppningar om, att de som Petrus en dag lär sig av sina misstag, det avgör de själva, men förhoppningen är att de snart en dag vänder om till att vandra i Ande istället för att vandra i sitt eget kött, innan det blir försent…

 

(Gal 4:28-31) Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu. Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

 

Jesus välsigne varje sant hjärta!

23 maj 2015