De ropade till Jesus när de halshöggs!

Det som händer här är ju ett oerhört starkt vittnesbörd om Bibelns trovärdighet.

I Johannes uppenbarelse bok står ju helt bokstavligt om dessa händelser,

kan det bli så mycket tydligare?

Vi läser först två av Bibelcitaten innan vi läser vidare.

 

(Joh upp 6:10-11) De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.

                                         Och!

(Joh upp 20:4) Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

 


Bild: En kristen kopter ber till Jesus innan han halshuggs av IS.

Många av de 21 kristna kopterna ropade på Jesus när de fick sina huvuden avskurna av de muslimska IS-bödlarna vid Libyens kust.

När den hemska sanningen blev känd stärkte detta tron bland de kristna. Detta var naturligtvis inte vad Islamiska staten avsåg med att publicera filmen, när männen mördas samtidigt som de bekänner sin kristna tro.

Mördades därför att de var kristna

Kom ihåg att dessa 21 kristna kopter mördades enbart just därför att de var kristna. De 21 mördade männen var fattiga, arbetslösa egyptiska kopter som hade sökt sig till grannlandet Libyen. 

 
Lättidentifierade som kristna med sina traditionella koptiska tatueringar var männen givna måltavlor för Islamiska statens anhängare i Libyen. Männen kidnappades vid två tillslag i deras bostäder i slutet av december och i början av januari.

Stolt över sina mördade bröder

Under ett direktsänt program i den kristna tv-kanalen Sat7 berättar Bashir, vars två bröder blev mördade, att han var stolt över sina bröder.

– De är en stolthet för kristenheten och för mig, de får mig att lyfta huvudet, sade Beshir och han riktade till och med ett tack till mördarna. 

– IS gav oss mer än vi bett om när de inte redigerade bort när de bekände sin tro och åkallade Jesus Kristus. IS hjälpte oss att stärkas i vår tro, sade Beshir och berättade att de anhöriga är glada och gratulerar varandra.
Bad för mördarna

Världen idag skriver att Beshir får frågan om han kan förlåta terroristerna för vad de gjort. Han berättar då att han samma dag frågat sin mamma hur hon skulle reagera om hon mötte IS-medlemmar på gatan och om Beshir då kunnat peka ut att "där är mannen som dödade dina söner".

– Hon svarade att hon skulle be Gud att öppna hans ögon. Att hon skulle bjuda in honom i hemmet eftersom han hjälper oss att komma in i himmelriket. Samtalet avslutas med att Beshir ber för mördarna att de ska bli frälsta.

På några timmar hade 100 000 personer sett klippet på Facebook och Youtube. Människor vill höra ett sådant budskap om att man kan leva ut sin tro utan fruktan.
Uppmuntrad

En person säger om morden på de kristna:

– Jag är uppmuntrad för nu vet jag att det jag lärt mig i historieböckerna om Egyptens kristna som blivit martyrer för sin tro inte bara är historia, utan att det finns kristna i dag som är modiga nog att möta döden hellre än att förneka sin Herre!

– När jag såg de här unga männen be när de förbereddes för att avrättas, och många av dem ropade ´Herre Jesus´ när de halshöggs, då insåg jag att evangeliets löften fortfarande kan hjälpa oss att hålla fast vid Gud även när vi står inför döden.

 

21 feb 2015


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)