Den ekonomiska snaran dras åt!

Drag er ut ur skökan mitt folk, säger Herren!

Ekonomiska problem väntar jordens invånare enligt Bibeln. Gud manar folk att verkligen förstå vad som är på gång.

 

T.o.m. Göran Persson uttryckte för några år sen riktigt profetiska ord om att den som är satt i skuld är inte fri. Även om inte ens Göran själv förstår djupet av sina egna ord så var det ett Gudomligt budskap till mänskligheten, åtminstone till oss här i Sverige och som speciellt Guds egna barn borde reagerat över. 

Men jag har tydligt märkt att så blev inte fallet, Guds barn fortsätter att skuldsätta sig likt världens barn, och lever på som om inga domsbudskap alls har getts!

 

Gud har genom Paulus redan för länge sedan gett vägledning så att barnen skulle kunna vara förberedda och beskyddade från onödig plåga, så detta är egentligen inte alls något nytt.

 

(Rom 13:8) Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra.

 

Nu kommer den ekonomiska snaran alltså snart att dras åt men många lyssnar ändå inte och lever på som om detta aldrig har sagts. Man "tror" att man smärtfritt skall dansa igenom detta liv likt de på Noas tid!

 

(Luk 17:27-29) Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.

På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

 

Låt oss nu läsa om våra dagar, om det som alldeles snart skall ske.

 

(Joh Upp 18:1-20)

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom.

Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx."

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

Jordens kungar, som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx, skall gråta och sörja över henne, när de ser röken från den eld som bränner upp henne.

Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig.

Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster med guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och av mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor, vidare kanel och dyrbar salva, rökelse och myrra och välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och säd, nötkreatur och får, hästar och vagnar, slavar och livegna.

Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat, och man skall aldrig mer finna den.

 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

Ve, ve, du stora stad, som var klädd i fint linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor.

På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd och ropade, när de såg röken från den eld som brände upp henne: Vilken stad är som den stora staden?

Och de strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt: Ve, ve, över den stora staden, där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd.

Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt."

 

Vi läser att detta Babylon är en boning för onda andar, och vad betyder det? Jo! Vi behöver förstå att det bl.a. handlar om helt vanliga människor men att de är besatta av onda andar, många av världsekonomins styresmän och ledare är både besatta och drivna av ondskans andemakter, de är och har varit kanaler för satans och djävulens arme' en längre tid. Djävulens brud skulle vi kunna kalla henne, dessa människor med djävulsk makt som styr världens ekonomier. 

 

(Matt 4:8-9) Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet.

Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig."

 

Djävulen har ekonomisk makt att erbjuda alla de som tillber honom, men!

 

Genom bl.a. uppenbarelseboken kan vi förstå att Jesus snart skall bryta denna makt och att djävulen själv sedan också skall bindas för tusen år, men alltså innan detta, så hör!

 

Problemet blir att de som inte dragit sig ur och ifrån detta djävulens makt och pengaspel kommer att få det oerhört tufft framöver alltså t.o.m.för Guds folk som står med ena foten här och den andra där.

Han har förklarat det på flera sätt, bl.a. genom Petrus.

 

(1 Pet 4:17-19) Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

 

Säg nu ett rungande nej till djävulens alla frestelser om behagliga liv med hjälp av lånade pengar. Guds folk behöver dra sig ur djävulens alla möjliga lånefällor. Än så länge har han på ett ganska enkelt sätt lyckats lura till sig massor med tillbedjare men nu är det dags för åtminstone Guds folk att vakna. Vi kan ju inte tillbe både Gud och mammon. 

När nu Gud drar åt snaran så kommer också djävulen samtidigt att tillgripa allt hårdare tag, med t.ex. ett märke på högra handen eller på pannan, detta är hans sätt att tvinga till sig tillbedjan.

 

Gör dig redo, syster och broder!

 

 

(Sef 3:8) Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

 

 

(Nah 1:15) Se, över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. Ty den onde skall inte mer dra fram genom dig, han är helt tillintetgjord.

 

 

(Hab 2:14) Ty jorden skall bli full av kunskap om HERRENS härlighet, så som vatten täcker havets djup.

 

Mvh önskar jag Jesu fantastiska frid, Leif Boman....

15 apr 2015


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)