GENOM MIG ÄR DU SKAPAD,

GENOM MIG HAR DU EVIGT LIV.

ALLT ÄR  NU FULLBORDAT OCH KLART,

DIN PLATS ÄR FÖRBEREDD,

DET ÄR BARA EN SAK SOM FATTAS! 

OMVÄND DIG IFRÅN DINA SYNDER, 

TA EMOT MIG OCH ALLT DET JAG GJORT FÖR DIG.

JAG DOG, JUST FÖR DINA SYNDERS SKULL,

JUST, FÖR ATT RÄDDA DIG, JA!

                    JAG,

JESUS KRISTUS ÄLSKAR DIG SÅ OERHÖRT MYCKET, SÅ!

   KOM NU OCH FÖLJ MED!

             (Joh 3:16) 

      

        

        

Det lilla vilddjuret är i aktion!

 

 

 

Bibelns sista skrift berättar mycket tydligt om dagens situation utöver vår jord. Man får tro det om man vill eller ej, men!

När vi ser och hör om dagens händelser kan jag inte annat än förundras över Guds enorma exakthet i vad Han redan för länge sen har sagt?

Tack och lov att Jesus Kristus blev min Herre och Gud!

 

 Gud berättar om ett mindre vilddjur som skall bereda vägen för ett större som skall få näst intill fullkomlig makt över hela vår jord.

Detta ser vi just nu, enligt vad jag tror och menar i alla fall, hända rakt inför våra ögon. Detta mindre vilddjur med ett lamms horn tyder på skenhelighet.

Två horn kan mycket väl betyda de två stormakter som regerat de sista trettio-fyrtio åren över vår jord. USA i spetsen med alla andra Nato anhängare och Ryssland i spetsen på den andra sidan med t ex. Kina, Iran m.fl. Detta har ju tydligt varit de två stormakter det handlat mest om under senare tid, men!

 

Nu har det under dessa sista dagar under hösten år 2015 skett en stor förändring. De två stormakterna har "helt plötsligt" börjat sikta mot samma mål. Nu är vi förmodligen ganska nära vid att en enig världsregering snart framträder och tar form. Alla jordens länder och folk skall in under detta välde. 

 

 

(Joh Upp 13::11-14) 

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.

 

Nu ser vi alltså detta ske rakt framför våra ögon, världens största militärmakter "demonstrerar" sin makt med eld ifrån skyn, och! Enigt bereder de nu vägen för antikrists regering. Skökosystemet är inblandat, det ondskefulla Babylon som Bibelns uppenbarelsebok också berättar om finns med i bakgrunden.

 

Dra ut ifrån henne manar Gud!

 

Det handlar om både en mix av alla möjliga falska religioner, det handlar om välfärdens all avgudadyrkan m m. 

 Det finns endast en Gud, och det är Jesus Kristus vilket allt är skapat igenom!

 

(Heb 1:1-12) Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: "Du är min Son, jag har i dag fött dig"? Eller: "Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son"? Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: " Alla Guds änglar skall tillbe honom. " Om änglarna säger han: " Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. " Men om Sonen säger han: " Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. " "Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. " Och: " Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. " "De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad." "Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. "

 

Jesus är Gud, och endast Han, ingen annan! Våran tro skall vila på Honom,  förnöjsamhet och förtröstan på Honom och vad Hans Ord säger skall vara vårt mål, då kommer vi rätt. Honom skall vi följa och ingen annan Gud. Jesus har allt det vi behöver, det räcker och blir över. Han är våran trygghet och den enda evighetsförsäkring vi egentligen behöver!

 

 

Jesu underbara frid till er, och, förstås även.

 

God Jul!

4 dec 2015