Fler Intressanta Budskap

FRIHETEN - HALSHUGGEN

 

 

 

 

Av     Nathan Leal            den 2 feb 2009  

Var hälsade kära syskon !

Under de senaste dagarna har jag haft en börda som blivit tyngre och tyngre i min ande. När jag är i bön, förvandlas bönen till något liknande födslovånda. Förra natten när jag sökte Gud tillät Han att jag för ett ögonblick fick smaka det som kommer till vårt land (USA). Det enda sättet jag kan beskriva det på är en djup vånda och hjärtesorg. När jag fortsatte att vara i bön och vänta på Honom för svar, uppenbarade Han för mig att denna sorg och detta betryck håller på att anlända till Amerika. När jag bad Honom om detaljer, så var detta allt Han sa: Hans kvarleva behöver förbereda sig för för att betjäna och trösta varandra. Nöden som kommer är till för att pröva oss på ett sätt som vi aldrig kan föreställa oss.

När jag somnade hade jag en vision – en dröm. 

Jag fann mig själv stående på ett stort fält och plötsligt framträdde Frihetsgudinnan framför mig. Hon stod på en liten kulle, 15 – 20 m hög. Hon stod inte på Ellis Island. Hon var ca 150 m från mig. Jag hade just börjat titta på henne när plötsligt hennes huvud föll av. Det föll till marken framför henne och började rulla nerför kullen mot mig. Det stannade framför mina fötter. Drömmen var över. Jag vaknade och funderade över vad den kunde betyda. ”Kommer Amerika att bli halshugget?”

Jag somnade igen och flera timmar senare hade jag samma dröm igen. Allt som hänt innan hände innan, men denna gång såg jag en jättehand som kom ut ur molnen med ett stort svärd. Svärdet var nästan lika stor som statyn. Det var Guds hand och denna gång halshögg handen med svärdet Frihetsgudinnan! Återigen rullade huvudet nerför kulle och fram till mina fötter. Sedan hörde jag orden ”Friheten kommer att bli halshuggen!” Den andra drömmen var över.

Syskon, jag vet inte vad som kan förorsaka en sådan händelse. Och jag vet inte när det kommer att ske. Men Guds Ande leder mig till att dela detta med er. För det första måste det understrykas att den nya Världsordningen (NWO) kommer inte att kunna stoppas. Det är Guds plan. Jag vet att det finns många välmenande människor som tror att en revolt kan förhindra den. Syskon, den nya Världsordningen (NWO) ingår tyvärr i Guds plan. Den kommer att användas som ett kärl för vanhedrande bruk för att rena Kristi brud. Dessa saker måste ske! 

Många människor begriper inte hur stor den sorg och ångest kommer att bli och hur många tårar som kommer att fällas. När den kommer, blir nöden så tung att många människor kommer att känna sig övergivna och ensamma och vad som är ännu värre: De kanske inte har förmåga att stå emot, att uthärda. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att vi alla börjar söka Gud på ett sätt som vi aldrig gjort förut. Många människor kallar sig själva för kristna och och är till och med en del av kvarlevan, men deras böneliv är mycket bristfälligt.  

I de dagar som ligger framför kommer vår källa till styrka bara att vara den som vi får i vår relation till Jesus. Kära syskon, börja att stärka denna relation NU! Jag tror att Herren försöker varna oss för det händelseskifte som finns runt hörnet. Och i Sin barmhärtighet ger Han oss tid att bli starkare innan dessa händelser inträffar.  Gör vad du behöver göra för att förbereda dig för detta. 

Gud välsigne dig,

Nathan.

 

 

 

 

Publicerad mars 2004

Den som har öron han må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Alltmer tyder på att vi lever i den yttersta tiden innan Jesu andra tillkommelse. Det är de olika tidstecknen som finns angivna i vår Bibel som anvisar detta.

Det finns förutom dessa bibliska profetior, profetiska budskap som frambärs. Dessa skall naturligtvis prövas, men å andra sidan skall man inte förakta profetiskt tal säger skriften: 1 Tess.5:20-21.

Vi skall här presentera en profetia som talar om att vi lever i den sista tiden. Den kan på så sätt ses som ytterligare en fingervisning utöver de tidstecken som vi ser i vår tid.
Det är Gösta Tidefors i Mölndal, som nu har fått flytta till sitt himmelska hem, som sände oss följande berättelse om det profetiska budskap som han lyssnade till i ett möte i Mölndal. Så här är hans berättelse om detta: 

 

”Det har nu gått 40 år sedan vi i vår församling, Pingstkyrkan, Mölndal, fick lyssna till ett högst märkligt budskap från Herren. Det var så att på våren 1961 hade vi besök av kinamissionären Einar Karlsson.
Efter en gripande förkunnelse om sitt missionsarbete följde ett budskap i tungor genom äldstebroder Hugo Thulin och uttydningen gavs genom Einar Karlsson, då han ännu var kvar i talarstolen. I detta märkliga budskap framhöll Herren att:

”HAN I DEN GENERATION SOM NU ÄR SKALL UTFÖRA SINA VÄLDIGA GÄRNINGAR,  -  TY I DEN KOMMANDE  SKALL JESUS HÄMTA SIN BRUD.

 

Detta budskap gjorde mig särskilt förundrad, ty det framhöll en särskild tidsangivelse av generationstider.
Varför jag nu efter gångna 40 år tar mig för att skriva härom, är att en generationstid nu gått och vi har kommit in i den därpå följande generationen, då Jesus skall hämta sin brud, enligt detta profetiska budskap.
Det är för mig nu högst angeläget att nå ut med det budskap vi fick lyssna till söndagen 19 mars 1961. Genom detta budskap kunde man förvänta sig stora händelser.
Detta har i sanning uppfyllts med det stora tidstecknet Israel, ty två av de största händelser i dess historia har nu gått i uppfyllelse.


Det första var då de 1967 fick tillbaka sin gamla huvudstad Jerusalem. Sedan har vi den andra stora händelsen som gått i uppfyllelse. Det är den stora invandringen ”det andra exodus”. (Hur judarna drar ut från länder för att återvända tillbaka till sitt gamla fäderneland). Det är vad världen fått bevittna och det är det största sedan uttåget ur Egypten för cirka 3500 år sedan. Jer. 23:7-8. Dessa stora händelser skedde nu i den första generationstiden. Vi har nu kommit in i den generationstid under vilken, enligt det profetiska budskapet, Jesus skall hämta sin brud.  
Inför vad som nu sker i vår tid och vår generation, frågar man sig: Har det tagits för lite del av det profetiska ordet, så man står frågande inför vad som nu sker? Man frågar sig även: Förhåller man sig väckelse genom att ej ge akt på tidstecknen, vilka borde vara en källa till väckelse, som aldrig tidigare?


Därför är det högst viktigt för oss att akta på det profetiska ordet, ty det är Guds röst i tiden. Det budskap som vi här tagit del av stämmer till eftertanke. Bibeln säger att vi inte kan veta ”dagen eller stunden” för Jesu tillkommelse. Mark.13:32. Det som står i denna vers är att vi inte kan veta dag eller stund, alltså en närmare tidsprecision är omöjlig att förutsäga. Däremot framgår det av Jesu undervisning om tidstecknen, att de ger orientering om när vi kan vänta att han kommer igen - annars vore ju hans undervisning om tidstecken utan någon mening.

Tidstecknen är ju för att vi skall få visshet om vilken tid det handlar om. Det slår Jesus fast: ”När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.” Mark. 13:29.

 

 

 

 

Att undfly vedermödan? – Helt fel! 

-Corrie Ten Boom 

Ett utdrag ur ett brev som Corrie skrev 1974   

         Världen är dödligt sjuk. Den är döende. Den Store Läkaren har redan skrivit under dödsdomen. Men det finns fortfarande ett stort arbete att utföra för de kristna. De skall vara strömmar av levande vatten, barmhärtighetens kanaler till dem som fortfarande är i världen. Det är möjligt för dem att göra detta därför att de är övervinnare. De kristna är ambassadörer för Kristus. De är Himlens representanter till denna döende värld. Och på grund av vår närvaro här kommer saker att förändras.  

Min syster, Betsy, och jag var fångar i ett nazistiskt koncentrationsläger i Ravensbruck därför att vi hade utfört brottet att älska judar. Sjuhundra av oss kom från Holland, Frankrike, Polen och Belgien var inhysta i ett rum som var byggt för tvåhundra. Så långt jag vet, var Betsy och jag de enda representanterna från Himlen i detta rum. Vi kanske var Herrens enda representanter på denna hatets plats och på grund av vår närvaro, förändrades saker och ting. Jesus sa, ”I världen kommer ni att få utstå prövningar, men var vid gott mod, Jag har övervunnit världen.” Vi skall också vara övervinnare  - att föra in Jesu ljus in en värld som är fylld av mörker och hat.  

Någonting som skrämmer mig är, att när jag läser bibeln och när jag ser hur världen ser ut och när jag ser alla prövningar och förföljelser som bibeln lovar, att detta är sant. Nu kan jag berätta för dig, om du fortfarande är rädd, att jag har läst slutet på boken. Jag kan nu ropa, ”Halleluja! Halleluja!” för jag har funnit det som är skrivet, ”Han som övervinner skall ärva allt: Och jag skall vara hans Gud och han skall vara Min son.” Detta sa Jesus och detta är denna världs framtid och hopp. Inte att världen kommer att överleva, utan att vi skall vara övervinnare mitt i en döende värld. 

Betsy och jag bad i koncentrationslägret att Gud skulle hela Betsy eftersom hon var så svag och så sjuk. ”Ja, Herren kommer att hela mig,” sa Betsy med tillförsikt. Hon dog nästa dag och jag kunde inte förstå det. De lade hennes tunna kropp på betonggolvet tillsammans med alla andra kvinnor som hade dött den dagen. Det var svårt för mig att förstå, att tro att Gud hade ett syfte med detta. På grund av Betsy´s död reser jag nu runt världen för att berätta för människor om Jesus. Det finns vissa av oss som undervisar att det inte kommer någon vedermöda för oss, att de kristna kommer att undfly allt detta. Dessa är de falska lärare som Jesus undervisade om och som vi som lever i den yttersta tiden skulle förvänta oss. De flesta av dessa människor har lite kunskap om vad som redan är på gång över hela världen. Jag har varit i länder där de heliga redan lider en fruktansvärd förföljelse. Man sa till de kristna i Kina, ”Var inte oroliga, innan vedermödan kommer, kommer ni att bli uppryckta.” Sedan kom en förskräcklig förföljelse. Miljoner kristna blev torterade till döds. Senare hörde jag en biskop från Kina säga med sorg i rösten, ”Vi har misslyckats. Vi borde ha gjort människor starka så att de kunde klara förföljelsen hellre än att berätta för dem att Jesus skulle komma tillbaka. Berätta för människorna hur de skall bli starka under tider av förföljelse, hur man kan stå när vedermödan kommer – att stå och inte vara modlös.” 

Jag känner att jag har ett gudomligt mandat att gå ut och berätta för denna världens människor att det är möjligt att vara starka i Herren Jesus Kristus. Vi håller på att tränas för vedermödan, men mer än sextio procent av Kristi kropp över hela världen har redan trätt in i vedermödan. Det finns inget sätt att undfly den. Vi står på tur. 

När jag var i koncentrationslägret, ett läger från vilket bara tjugo procent kom ut levande, försökte vi att gaska upp varandra genom att säga, ”Ingenting kan bli värre än idag.” men vi upptäckte att nästa dag var ännu värre. Under denna tid fanns det en bibelvers som jag hade memorerat, som gav mig hopp och glädje.

Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.1 Petr. 3:14

Jag fann mig själv säga, ”Halleluja! På grund av att jag lider, blir Jesus förhärligad.” 

I Amerika sjunger församlingarna, ”Låt församlingen slippa vedermödan”, men i Kina och Afrika har vedermödan redan kommit.

Bara detta år (1974) har mer än två hundra tusen kristna dött som martyrer. Nu är det så att sådana händelser skrivs det aldrig om i tidningarna därför att det skulle orsaka dåliga politiska relationer. Men jag vet det. Jag har varit där. Vi behöver tänka på detta när vi sitter i våra fina hus med våra vackra kläder och äter vår stek till middag. Många, många medlemmar i Kristi kropp blir torterade till döds just nu i detta ögonblick, ändå fortsätter vi bara som vanligt, som om vi alla kommer att slippa vedermödan.  

     För flera år sedan var jag i Afrika i ett land som just hade fått en ny regering. Den första natten jag var där beordrades några kristna till polisstationen för att registrera sig. När de kom dit, blev de arresterade och samma natt blev de avrättade. Nästa dag hände samma sak med andra kristna. Den tredje saken hände samma sak. Alla kristna i detta distrikt blev systematiskt mördade.  

     Den fjärde dagen skulle jag tala i en liten kyrka. Människorna kom, men de var fyllda av fruktan och var spända. Under hela gudstjänsten såg de sig runt omkring och deras ögon frågade, ”Kommer den som sitter bredvid att vara den som blir dödad härnäst? Kommer jag att vara den som blir dödad härnäst?” Rummet var hett och kvalmigt med insekter som kom in genom öppningarna i väggarna och som surrade omkring de nakna glödlamporna över de tomma träbänkarna.

     Jag berättade en historia från min barndom.

”När jag var en liten flicka,” sa jag, ”gick jag till min far och sa ’Pappa, jag är rädd för att jag aldrig kommer att bli stark tillräckligt för att bli en martyr för Jesus Kristus.” 

”Säg mig,” sa Far, ”när du ska åka tåg till Amsterdam, när ger jag dig pengar för resan? Tre veckor innan?” 

”Nej, pappa, du ger mig pengar just innan vi ska gå ombord på tåget.” ”Det stämmer,” sa min far, ”och så är det även med Guds kraft. Vår Fader i himlen vet när du kommer att behöva kraft till att bli en martyr för Jesus Kristus. Han kommer att förse dig med det du behöver – precis när du behöver det.”  

      Mina afrikanska vänner nickade och log. Plötsligt sänkte sig en ande av glädje över församlingen och de började sjunga. 

”In the sweet by and by,We shall meet on the beautiful shore.” 

Senare den veckan hade halva församlingen blivit avrättad. Senare hörde jag att den andra delen dödades för några månader sedan. Jag var så glad över att Herren hade använt mig att uppmuntra dessa människor, därför att jag hade något som deras ledare inte hade : Guds Ord. Jag hade varit i Bibeln och upptäckt att Jesus sa att Han inte bara hade övervunnit världen, utan Han lovade alla dem som blev trogna till slutet livets krona.  

    Hur kan vi förbereda oss för förföljelse? Först och främst måste vi mata oss med Guds Ord, tugga det, smälta det så att det blir en del av vår varelse. Detta kommer att innebära ett disciplinerat studium av bibeln varje dag, då vi inte bara memorerar långa bibelavsnitt, utan sätter dess principer i verket i våra liv. 

    Nästa sak som vi behöver utveckla är en personlig relation till Jesus Kristus. Inte bara gårdagens Jesus, historiens Jesus, men den livsomvandlande Jesus av idag som fortfarande lever och som sitter på Guds högra sida. Vi måste bli fyllda av den Helige Ande. Detta är inte en befallning som vi kan välja bort, utan den är absolut nödvändig. Dessa lärjungar, vars sinne var vänt till det jordiska, skulle aldrig ha kunnat stå fasta under judarnas och romarnas förföljelse, om de inte hade väntat på den Helige Ande.

    Var och en av oss behöver vår egen personliga pingst, dopet i den Helige Ande. Vi kommer aldrig att kunna stå fasta under vedermödan utan Honom. Under den kommande förföljelsen måste vi vara beredda att hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Men vi måste inte vänta med detta tills vedermödan börjar. Andens frukter borde vara den viktigaste kraften i varje kristen människas liv.  

    Många fruktar den kommande vedermödan, de vill fly från den. Jag är också lite rädd när jag tänker på mina åttio år inklusive det fruktansvärda, nazistiska koncentrationslägret att jag kanske också måste gå igenom vedermödan. Men jag läser bibeln och jag är glad. När jag är svag, så är jag stark, säger bibeln. Betsy och jag var fångar för Herrens skull. Vi var så svaga, men vi fick kraft därför att den Helige Ande var över oss. Denna mäktiga inre styrka som den Helige Ande gav, hjälpte oss igenom. 

  Nej, du kommer inte att vara stark i dig själv när vedermödan kommer. Du kommer snarare att vara stark i Hans kraft när vedermödan kommer. I sextiosex år har jag känt Herren Jesus och inte en enda gång har Han lämnat mig eller låtit mig bli besviken.”Fastän Han slår (slay)mig, vill jag ändå förtrösta på Honom”, för jag vet att till alla som övervinner, skall Han ge livets krona. Halleluja

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)