Frid

Frid och fred! 

 

Denna hälsning som Jesus kom med i (Joh 20:19) borde vara till föredöme för var och en av oss. En del kanske ler lite inombords med tanke på äldre generationens kristna som ofta hälsade och t.o.m. fortfarande hälsar på varandra med ordet frid. Själv tycker jag att det är en mycket trevlig gest och helt enkelt "rent av" en fantastisk gudomlig önskan.   

 

Tänk vad fint om t.ex. våra politiker kunde varit mer föredömliga och haft detta som en offentlig standardhälsning till varandra när de träffas inför sina stridiga debatter. Det hade väl varit fint och kanske t.o.m. till en tankeställare för dem inför stundande ordstrider. 

 

Men, tyvärr så tror jag att det här endast kommer att förbli ett önsketänkande fram till den snart kommande stora dagen då Jesus sätter ner sina fötter på oljeberget. Det verkar just nu i alla fall som om flertalet av dessa "väldiga apostlar" inte alls vill ha med Guds ord att göra, och speciellt inte med Jesus. Att följa skaparens underbara råd (Jes 9:6) är inte att tänka på. Det skall ju tydligen skiljas på religion och politik, vilket jag inte alls håller med om att det skall utan, helt tvärtom borde det vara! 

 

Guds och Bibelns vishet, om man nu menar att detta ryms inom religionen borde givetvis få varit rådande även inom politiken. Flertalet inom politikens väggar anser den egna visheten vara högre än Guds i det allra mesta, ja, vilket mycket tydligt hörs i alla stridslystna, uttröttande, långa, mångordiga och slingrande tal som hålls, och just därför har vi också så mycket av orättvisor i vårt samhälle. 

 

Bibeln säger så här i (Rom 8:5-8). 

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 

 

Det är också just detta kött som blir så tydligt när t.ex. diskussioner om ”försvarets” vara eller icke vara dyker upp. För det allra mesta så hör jag att det fattar väl vem som helst att vi måste ha ett försvar! 

 

Min fråga blir omedelbart, vad säger Jesus? Han som borde vara vår andliga rådgivare i allt. 

 

Visst är det väl ändå Gud och Jesus som borde vara den vi allra först frågar. Åtminstone vi som tror på Jesus Kristus som Guds utsände Son och den ende som kan frälsa borde ju följa Guds ord i första hand, eller hur? 

 

(Matt 6:33) Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 

 

Gud först! 

 

Vad säger Jesus och vad lär Guds vishet oss om hur vi bör tänka och hur vi bör handla under vårt jordeliv! 

 

(Matt 5:39) Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. 

 

Tycks denna vers visa på något jordiskt försvar mot den som attackerar? 

 

Slog Jesus tillbaks när man piskade och slog Honom, eller hur försvarade Han sig? 

 

Vad sa Jesus t.ex. i Getsemane strax före detta? 

 

Låt oss se efter! 

 

(Joh 18:3) Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. 

 

(Matt 26:51-54) En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Då sade Jesus till honom: "Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min Fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? 

 

Vad säger Paulus? 

 

(2 Kor 10:3-6) Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus,   

 

Och! 

 

(Ef 6:10-12) Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 

 

Bibelns budskap är oerhört tydligt och klart. 

 

LÄGG NER SVERIGES ARME´! 

 

Frälsningsarme'n däremot är "kanon", den skall fortsätta sprida Kristi väldoft vilket verkligen inte Svea rikes arme' gör. Den kostar endast mer än det smakar och fördärvar mer än den tryggar och är endast en avskyvärd doft ifrån avgrunden. Bofors och liknande företag med dess krigstillverkning förbereder endast svärdet som är på väg mot vår nation. Lägg av medans tid finns kvar och omvänd er innan det är försent! 

 

Vi skall inte strida med jordiska vapen utan detta är klart och tydligt djävulens listiga påfund! 

 

Striden är mot andemakter och dessa kan inte besegras med jordiska vapen utan endast med Guds vapenrustning. Den som tar till jordiska vapen enligt Jesus kommer ju själv på något sätt att få möta detta en dag. Är detta vår vilja? 

 

Guds tanke är bl.a att göra plogbillar, alltså jordbruksredskap av de jordiska stridsvapen djävulens armeér har byggt upp. Denna Guds tanke och plan kommer mycket snart att bli till en verklighet, men! 

 

Det allra bästa hade varit om Sveriges folk redan här och nu hade velat underordna sig Guds vishet innan landet hamnar i krig, plåga och elände. 

 

Tyvärr så tror jag inte att svenskt ledarskap överhuvudtaget bryr sig om dessa råd. 

 

Jag önskar i alla fall Jesu frid, 

           m.v.h. Leif Boman….  

24 jul 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)