Gud vill alla människors räddning!

(Titus 2:11-14) Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

 

Livet handlar inte endast om just här och nu. Det finns en fortsättning, men, vi behöver välja väg är Guds budskap. Vi i den s.k. västvärlden lever i en tid då vi oerhört mycket strävar efter upplevelser av alla dess slag. Vi reser mer än någonsin, vi lånar och köper all möjlig tillfredställelse mer än någonsin förr. "Västerlänningen" söker också faktiskt det andliga idag, men! Också här handlar det mest om upplevelser. Gud som har skapat allt, både människor, djur, och natur vet vad som är det viktigaste för oss. Han säger: Sök Mig först, inte de värdsliga nöjena först, vilka endast vilseleder ifrån verkligheten. Det kan visst vara skönt att njuta och få upplevelser av allt det som finns i världen, men allting är inte alls nyttigt. Även alltså till den kristne säger Gud: Sök inte upplevelserna först utan Mig och Min rättfärdighet, dvs Jesus Kristus och Guds Ord först, för att det skall gå er väl i allt!   

Mvh Leif....

 

 

25 aug 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)