Jesus längtar efter dig!

Kom!

Vänsterpartiet

”Befria Palestina”. 

 

Så står det på en av Vänsterpartiets pamfletter 

som delas ut i Rosengård i Malmö. 

Väljare uppmanas att lägga sin röst på Vänsterpartiet 

eftersom partiet ”arbetar i solidaritet med Palestina”. 

Bland annat kräver man att blockaden av Gaza ska hävas, 

att en halv miljon judar ska fördrivas från sina hem på Västbanken 

och att barriären som förhindrar terroristinfiltrationer längs med gränsen 

till Västbanken omedelbart ska rivas.

Vidare förespråkar man en suspendering av EU:s handelsavtal med Israel, 

total politisk, ekonomisk, kulturell och vetenskaplig isolering av Israel, 

samt en suspendering av Sveriges diplomatiska relationer med Israel. 

Slutligen förespråkar man att Israel ska tvingas till förhandlingsbordet. 

”Vänsterpartiet arbetar i samarbete med Palestinianätverket,

palestinska och arabiska grupper i Malmö tills Palestina är befriat” 

står det i fet stil längst ner på pamflettens första sida.

Därefter följer en intervju med svenskpalestiniern Ahmed Samir. 

Trots att det förmodligen inte går att hitta en enda ledande svensk politiker 

som inte vid upprepade tillfällen har uttalat sig om konflikten mellan 

Israel och palestinierna de senaste månaderna är han ”förbannad, 

förtvivlad och frustrerad” över det han beskriver som ”svenska politikers tystnad”. 

Det är bara Vänsterpartiet som är okej. 

”Vänsterpartiet är som en mor för oss palestinier. 

Vänstern ställer alltid upp för oss” förklarar han. Däremot är han ”chockad” 

över att socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven 

i somras visade förståelse för att Israel försvarade sig efter att landet 

utsattes för massiv raketbeskjutning och över en miljon medborgare

tvingades ner i skyddsrum.

 

Vänsterpartiets besinningslösta hat mot Israel är förstås inte särskilt förvånande. 

Att historieförfalskare som inte kan stava och knappt kan konstruera 

en sammanhängande mening producerar deras valpropaganda 

förtjänar inte heller några höjda ögonbryn,

men det är alltid roande att påpeka de mer iögonfallande klavertrampen. 

Ta till exempel följande påstående: 

”Fram till idag har över 400 palestinier mördats varav 350 är barn och 80% civila” 

(materialet har alltså inte uppdaterats 

sedan judarna mördade ytterligare typ 1600 palestinier). 

Men hur mycket är 80% av 400? 320. 

Betyder det alltså att 30 av de ”mördade” barnen inte var civila? 

Hur menar egentligen Vänsterpartiet?

Det som däremot är värt att påpekas 

är att Vänsterpartiets propaganda är identisk med den politiska retoriken som 

har präglat Mellanöstern sedan 1948. Att utlova ”befrielsen av Palestina” 

har nämligen visat sig vara ett effektivt sätt att utnyttja 

allmänhetens judefientliga attityder och distrahera medborgarna från ländernas 

interna ekonomiska och sociala missförhållanden.

Rosengård är som bekant en del av Malmö som präglas av arbetslöshet, 

kriminalitet och utanförskap. 

Stadsdelen har blivit en symbol för misslyckad integrationspolitik. 

Malmö i sig är en stad som har fått stor internationell uppmärksamhet 

för den alarmerande frekvensen av hatbrott mot stadens judiska befolkning. 

Man kan därför tycka att Malmös lokalpolitiker borde satsa på integration, utbildning, 

tillväxt och jobb för att försöka vända utvecklingen. 

Å andra sidan måste man kanske ha en viss förståelse för att 

Vänsterpartiet istället väljer att utnyttja kombinationen av judehat 

och djupt socialt och ekonomiskt missnöje genom att locka väljarna med 

”befrielsen av Palestina”. Det är trots allt ett väl beprövat och effektivt sätt 

att tillförsäkra sig politiskt makt i sådana miljöer.

Paul Widen

Jerusalem

 

17 sep 2014