Israel som världens högskoleplats!

/mp900431809.jpg

Gud har ända sedan skapelsens början haft en förutbestämd plan där Israels land skulle komma att bli just den utvalda plats varifrån evangelium till hela världen skulle spridas. Först och främst skedde det redan genom Jesus Kristus ca år 4000 efter det att de första människorna Adam och Eva skapades, eller då ca 2000 år sedan för oss moderna människor, vi som nu befinner oss ca 6000 år efter Adam.

Ja, Gud har faktiskt stakat ut och visat oss människors blivande tid här på denna nuvarande jord, det står lite halvdolt skrivet om det redan i Bibelns skapelseberättelse, 7000 år skulle de bli. Varje dag i skapelseberättelsen vittnar om vissa historiska detaljer för varje tusende. De flesta låter vi vara just nu men de sista tusen åren tar vi lite om denna gång. Och varför jag tar upp det just nu är för att vi just nu är på väg in i de sista tusen åren av de sju tusen. Vi står på randen till dessa dagar då frid skall komma att råda över hela denna jord, då vargar verkligen på riktigt skall gå i bet med lamm m.m.

Gud sa om den sjunde dagen att då vilade Han, och Han förklarar på ett annat ställe att tusen år är som en dag för Herren.

Vi som tror på Bibelns budskap kan läsa i (Jes 65) och förstå att människans ålder igen kommer att bli ungefär som i forntidens dagar, såsom ett träds ålder, alltså kanske minst ett par hundra år förrän döden även här träder in.
Det skall bli tusen ljuvliga år utan krig och ondska här nere för dem som kommer att leva då. Endast mot slutet av denna tid kommer satan än en gång, men nu en allra sista gång under en kort tid fp ställa till oreda.

Också Johannes Uppenbarelsebok talar om dessa sista tusen åren på denna jord.

 

(Joh Upp 20:2‭-‬3) Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.

 

Dem som alltså menar att Israel har gjort sitt sedan Jesus fullbordade Sitt verk på korset har fullkomligt missförstått Bibelns budskap. Israels land kommer återigen snart att bli jordens centrala plats där lag skall utgå ifrån, dvs frihetens lag. Det skall alldeles snart komma att bli landet med ett vishetens och kunskapens kristna världsuniversitet långt utöver något annat universitet någonsin i historien.

 

(Mika 4:1‭-‬3) Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk ska strömma dit, och många folk ska gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar.” För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig.

Mvh/Leif Boman...

 

30 sep 2017


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)