Jesus längtar efter dig!

Kom!

I tidningen Inblick/Kristen Palestinier!

Nihad Salmar – en gudsman från Betlehem

Publicerad: 22 januari 2015

Nihad Salmar är kristen palestinier och pastor i en församling i Betlehem. Mitt i denna krutdurk av politiska och religiösa spänningar lever den kristna minoriteten under tuffa villkor. Men Nihad ser också många exempel på att Gud är med i deras arbete. 

 

Nihad Salmar gjorde nyligen en snabbvisit i Sverige, då han besökte Bollnäs, Uppsala och Malmö. Som vår Mästare är Nihad född i Betlehem, inte i en krubba men i ett enkelt palestinskt hem. Hans föräldrar var sekulariserade, inte aktiva, kristna. För Nihad däremot blev den kristna tron tidigt en realitet.  

– När jag var en ung pojke på 70-talet var det en kristen kvinna från Tyskland som startade barnmission i Betlehem. Varje fredag gick jag med mina kompisar på söndagsskola hos henne. Tack vare den blev jag en troende kristen, och fick som tonåring möjlighet att studera på bibelskola i Tyskland och USA. 

 

Trängda från alla håll

Efter att Nihad Salmar blivit klar med sin pastorsutbildning, kallade Gud honom tillbaka till Betlehem, där han grundade en kristen församling. Men han fick vänta flera år på tillväxt. I slutet av 90-talet insåg han att nyckeln till framgång var att satsa på lärjungar, som kan utvecklas till ledare och ta arbetet vidare. Sedan dess har församlingen av kristna palestinier i Betlehem upplevt en stadig tillväxt. Idag räknar den cirka 270 medlemmar och församlingen gör omfattande evangeliska insatser i det muslimska samhället.

– Vi verkar i ett känsligt område och är trängda från många olika håll. Men under den senaste tiden har vi verkligen sett hur Gud har öppnat nya möjligheter för oss, på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Vår Gud har visat att det är Han som har all makt! 

 

Fred bara genom Jesus

När Nihad Salmar kommer in på den svåra situation som kristna i framför allt Syrien och Irak utsätts för, är han förstås bedrövad över all den ondska och det mördande som förekommer. Samtidigt är han övertygad om att Gud ändå har allt under kontroll, och att han ibland tillåter domshandlingar på grund av falsk religiositet och avgudadyrkan. 

– Till det yttre ser allt hopplöst ut, med alla dessa dåliga nyheter som når oss. Men mitt i hopplöshet och mörker är Gud fortfarande hoppets Gud. Endast genom Jesus Kristus kan det bli fred, och enhet mellan kristna, judar och muslimer.

Nihad Salmar är lite förvånad över att väckelsekristna bland annat i Sverige, visar så stort engagemang för Israel som nation, men ofta glömmer sina kristna syskon bland palestinierna. Han vill inte kritisera, men skulle vilja se ett starkare stöd för den kristna palestinska minoriteten, i deras tuffa vardag. 

 

Nyckel till väckelse

Han ser också ett närmande till muslimer som en nyckel till väckelse i Sverige. Själv hyste han länge stor misstänksamhet gentemot muslimer. 

– Jag kände att Gud kallade mig att nå ut till muslimerna i vår närhet. Men jag tyckte att någon annan kunde göra det – vår församling var ju så engagerad ändå. Då upplevde jag hur Herren sa: ’Jag har så många får utanför din fålla, och jag vill använda dig till att leda dem rätt’. 

– Irriterad svarade jag den inre rösten: ’Jag vet inte om du vet det, Gud, men de kommer att döda mig. Det är som att gå mitt i ett minfält; när som helst kan det smälla. Jag är inte bara rädd, jag har ingen kärlek till muslimerna heller. De dödar kristna, och förtjänar att dömas till helvetet’. Den envisa inre rösten svarade då: ’Men du då? Utan min nåd förtjänar alla evig död’.

 

Kärlek till muslimer

Nihad Salmar bad då Gud om förlåtelse, och från den stunden upplevde han en sådan kärlek till muslimer. All fruktan försvann! Nahid säger att många kristna från andra länder frågar honom vilken strategi han har för att nå muslimer. Hans svar är att den bästa strategin helt enkelt är att vi låter oss förvandlas inifrån, för då kommer de att se kärleken från Kristus i oss. 

– Sedan Gud fyllde mig med kärlek till muslimerna har nya möjligheter öppnat sig, som vi aldrig skulle ha kunnat drömma om. Gud håller på att förändra hela den andliga situationen i Mellanöstern. Muslimer som blivit kristna är redan flera än de evangeliskt kristna i Mellanöstern och Nordafrika. 

 

Muslimer möter Jesus

Nahid Salmar är mentor för en församlingsrörelse i Algeriet, där kristen tro har ökat dramatiskt. Det finns ett stort antal församlingar och antalet kristna kan räknas i tusental. Alla kommer från muslimsk bakgrund och trots att de möter förföljelse blir de hela tiden fler. 

– Allt detta har skett utan hjälp av missionärer utifrån. Gud själv reser upp sin församling i Mellanöstern, och fyller den med omvända muslimer. När jag berättade i vår kyrka i Betlehem om vad som sker i Algeriet, så blev alla starkt berörda. 

För någon månad sedan besökte Nihad ett flyktingläger i Jordanien med flyktingar från kriget i Syrien och Irak, både kristna och muslimer. Nihad konstaterade då att många muslimer är trötta på det våld och den ondska som fanatikerna i IS visat. De säger att de skäms över sin religion och vill inte ha den muslimska tron längre. 

– Den ondska som dessa fanatiker visat har slagit tillbaka mot dem själva, och uppenbarat vad bokstavstrogen islamsk tro står för. Nu är det många som söker den verkliga sanningen. Vi kristna är ljuset mitt i detta mörker och Jesus behöver oss. Jag har personligen mött många muslimer som säger att Jesus har visat sig för dem. Nu är det vår uppgift att berätta om Jesus och leda dem vidare.

 

Kärlek till nysvenskar

Nihad Salmar konstaterar att det är svårt att nå fram till människor utan att älska dem. Därför behöver även vi i Sverige få kärlek till dem som kommer hit, med en för oss främmande religion och kultur. Nihad talar av egen erfarenhet om hur viktigt det är att vi ser dem som människor, älskade av Gud. Vi kan inte behandla dem med misstänksamhet och förakt, och enbart betrakta dem som ett hot mot vår säkerhet.

– Jesus säger att det inte räcker med att göra gott enbart mot dem som gör gott mot oss. Islam står i dess yttersta konsekvens för något ont, men muslimer är människor som Jesus älskar. Därför måste vi som kristna visa dem kärlek. Det tror jag är nyckeln till ett andligt genombrott, hälsar den kristne palistiniern Nihad Salmar till den kristna kyrkan i Sverige.  

 

Börje Norlén

 

27 jan 2015