Rysk propaganda

 

Sverige oförberett på rysk propaganda

Publicerad: 27 mars 2014

– Sverige behöver en strategi mot rysk propaganda, menar Olle Wästberg, som tidigare var krigsplacerad avdelningschef vid Styrelsen för psykologiskt försvar.


Han menar att konflikten i Ukraina är ett klassiskt propagandakrig och att Sverige är oskyddat mot den här typen av medveten desinformation.


Olle Wästberg beskriver hur västliga medier okritiskt återgav ryska uppgifter om att 675?000 ukrainare flytt till Ryssland. Nyheten illustrerades av bilder på bilköer vid den ukrainska gränsen – som visade sig vara gamla bilder från köer vid gränsövergången till Polen.
I en debattartikel på SvD Brännpunkt varnade han nyligen för att om Sverige i en framtid skulle utsättas för ryskt tryck i någon fråga – kanske i samband med hot mot de baltiska staterna – kommer detta helt säkert att vara omgivet av propagandistiska beskrivningar av Sverige utomlands och av försök att påverka den svenska opinionen.
Han hänvisar också till Freedom House, som nyligen visade att bland andra Ryssland anställer kommentatorer som agerar på kommentarssidor i västliga medier.


Förekommer det propaganda och infiltration idag i Sverige från rysk sida?
– Den ryska propagandaapparaten verkar internationellt. I det globala mediesamhället påverkar det i hög grad också Sverige. Det som skrivs i ett kommentarfält i The Guardian läses av svenska journalister. Det är sannolikt att ryska informationsintressen deltar just i kommentarsfälten i svenska medier, svarar Olle Wästberg till Inblick.


Är Sverige oförberett för propaganda respektive infiltration av främmande makt?
– Vad gäller ”civil” infiltration och propaganda är vi helt oförberedda. Också den psykologiska beredskapen rustades ner med all annan beredskap. Undervisning i källkritik och i att upptäcka propaganda – som faktiskt förut stod i grundskolans läroplan – har helt försvunnit.


Säkerhetstjänstkommissionens rapporter i december 2002 beskrev hur Sovjet försökte infiltrera det svenska försvaret, polisen och andra svenska myndigheter via olika vänsterrörelser. Tror du att de nätverk som användes under det kalla kriget åter har aktiverats av Ryssland i dag?
– Vet ej.

Ruben Agnarsson....

31 mar 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)