Sangtexter

 

All min fröjd jag har i Jesus

Thorwald Löwö

 

1. All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Han uppresa kan de svaga, ge åt vandraren nytt mod. Han kan trösta dem som klaga, när ock nöden är som störst. Skänker ro jämväl i döden, den hos Honom släckt sin törst.

2. Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn.

3. O, vad kärlek som så mäktig, famnar mig re'n här på jord. Hans barmhärtighet den rika, aldrig tolkas kan med ord. Och den kraft jag får mottaga, den är mer än nog för mig. Glad till himlen vill jag draga, Jesus banat har min stig.

  

 

 

Barnatro

text och musik: Einar Westling (1896-1971)   

 

1. Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?                                            

Kan du bedja än, som förr du alltid bad: 

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.                                           

Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.                                                         

 Kör:                                                                                                                              

Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!                                  

Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!

                                                                                                                                     

 2. Du har kanske vandrat kring runt om hela jordens ring,                                     

och i fjärran land du sökt att lyckan nå.                                                                           

Du har gråtit mången gång, då du hört en gammal sång,                                       

som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.                                                             

                                                                                                                         

3. Likt en seglare i hamn blev du lugn i modersfamn,                                            

ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.                                                                          

Hennes stämma blev så varm, när du låg vid hennes barm,                                   

hon din framtid lade tryggt i änglars hand.                                                           

 

4. Du blir lycklig liksom förr, om du öppnar hjärtats dörr,                                    

barnaårens sällhet åter bliver din.                                                                                     

Uti himmelen blir fröjd, och du själv blir glad och nöjd.                                        

Du kan sjunga sen med jubel i ditt sinn.    

  

  

   

Det är saligt på Jesus få tro

 1. Det är saligt på Jesus få tro,

och att vara Guds barn blott av nåd.

Det blir härligt hos Jesus få bo,  

och där prisa hans trofasta råd.                                                                                                                

Kör:

Gud ske lov, Gud ske tack,

att hans salighet även är min.

Gud ske lov, Gud ske tack,

att hans salighet även är min.                                                                                                                

 

2. Det är saligt att samlas i tron,

omkring ordet till bön och till sång.

O, hur härligt det blir vid Guds tron,

att få stå bland de frälsta en gång.                                                                                              

 

3. Det är saligt att tro, fast vi än,

ej fått skåda vår frälsare kär.

Men, en dag skall han komma igen,

vi får se honom såsom han är. 

 

 

 

En liten stund med Jesus

1) En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig.

 2) En liten stund med Jesus när synden gör mig ve
och otron vill mig hindra att blott på ordet se;
en liten stund med Jesus och bördan lyftes av
och faller från min skuldra i Kristi öppna grav.

 3) En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter från jordens små bestyr
till livets verkligheter, de ting som ej förgås
när himlarna och jorden av sin förvandling nås.

 4) Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott;
En evighet med Jesus och allt, ja allt är gott.

 

 

     

   

Han är min sång och min glädje

 

1. Jag kan minnas en tid i mörker, utan mening levde jag då.
Men då hörde jag rösten av honom, som har visat den väg vi skall gå.

 

Kör:
Han är min sång och min glädje, Han är min Herre och Gud.
Jesus i dina händer, jag vilar till livets slut.

 

2. Efter den yttersta dagen, i det nya Jerusalem,
då böjer jag mig inför honom, och han säger: Välkommen hem.

 

 

 

I Herrens händer 

KÖR:

I Herrens händer, i Herrens händer
där får jag vila, där är jag trygg.
Det kanske stormar runt omkring mig,
men i Herrens händer där är jag trygg.

1) Som en fågel med bruten vinge
ville flyga hem, men inte kan.
Så kändes allt, ingen vind som bar mig,
Nu flyger fågeln för jag fann…

KÖR:

2) Om du behöver nån som går med dig
dit ingen annan har gått förut.
Så finns det en som bär din börda.
Han finns hos dig till livets slut.

KÖR: 2ggr

 

 

  

 Jag har hört om en stad ovan molnen

  

1. Jag har hört om en stad ovan molnen,
ovan jordiska, dimhöljda länder,
jag har hört om de solljusa stränder,
och en gång, tänk en gång är jag där!

Halleluja! Jag högt måste sjunga!
Halleluja! Jag går till den staden.
Om än stegen bli trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå.

 

 2. Jag har hört om ett land utan tårar,
utan sorg, utan nöd, utan strider,
och där ingen av sjukdom mer lider,
och en gång, tänk en gång är jag där!

Halleluja! Där fröjdas vi alla!
Halleluja! Vart tvivel försvunnit!
Aldrig mer skall jag stappla och falla,
jag är framme, ja, hemma hos Gud.

 

3. Jag har hört om den snövita dräkten
och om glansen av gyllene kronor.
Jag har hört om den himmelska släkten,
och en gång, tänk en gång är jag där!

Halleluja! Jag fröjdas i anden,
jag kan höra den himmelska sången,
och det sliter i jordiska banden,
ty jag vet, jag skall snart vara där.

 

  

 

  

 Klippa du som brast för mig

 

1. Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet, som går fram, från ditt hjärta, o Guds Lamm,
blive mig en dubbel bot, emot synd och lagens hot.

2. Ej min möda, ej min bön, frälsar mig från syndens lön.
Om av nit min själ än brann, tåreström från ögat rann,
står min syndaskuld dock kvar, blott i dig jag frälsning har.

3. Intet i mig själv jag har, till ditt kors jag tillflykt tar.
Jag är naken, kläd du mig. Hjälplös ser jag upp till dig.
om ej du mig hjälp beskär, evigt jag förlorad är.

4. Vid vart andetag jag drar, när mitt öga brustit har,
när till okänd värld jag går, när inför din tron jag står: Klippa,
du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig.

 

 

  

  

O hur saligt att få vandra

Musik Robert Lowry     Text Joel Blomqvist / Per Ollén    

 

1) O, hur saligt att få vandra                                                          

hemåt vid vår Faders hand.                                                            

Snart vi slutat ökenfärden                                                            

och går in i Kanaans land. ­                                                           

 

(Kör:)                                                                                           

Härligt sången där skall brusa,                                                  

stark som dånet av en vattuflod. 

Äran tillhör Gud och lammet,                                                    

som oss vunnit med sitt blod.                                                      

                                                                                                      

2) Här vid älvarna i Babel                                                             

tystnar ofta nog vår sång,                                                               

men vi väntar bättre dagar                                                           

i Jerusalem en gång.                                                                     

                                                                                                                         

3) Här vi skiljas från varandra,                                                    

här är möda, sorg och strid,

men uti den gyllne staden

snart vi mötas får i frid.

 

4) O, må ingen bli tillbaka                                                           

här i denna mörka värld.

Må vi alla där få mötas

efter slutad pilgrimsfärd.

 

                                                                                                       

  

 

Skynda till Jesus

 

1. Skynda till Jesus, tveka ej mer;
Här uti ordet vägen du ser
Hör hur han ropar, kallar och ber:
Sargade själ, o kom!

Kör: 

Saligt, saligt skall det mötet bli,
När vi, rena från all synd och brist,
Då all nöd för evigt är förbi
Himlen, vårt rätta hem.
 

2. "Kom nu ni alla” ljuder hans röst,
Han vill oss skänka glädje och tröst.
Gjuta sin kärlek uti vårt bröst.
Lyssna, o själ, och kom!

3. Än är det tid, än heter: "I dag!"
Skynda, o själ, hans bjudning mottag,
Fast du är syndig, oren och svag,
Skynda, o själ, och kom!                                            

  

 

 

 

  

Vilken vän jag har i Jesus

 

1) Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän,
 som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen.

 

 2) Har du sorger och bekymmer, är du modlös trött och svag,
Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd.
Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd.

  

3) Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår,
säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång,
älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång.

                                                                                   

 

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)