Båda kyrkorna ligger i Nildeltat och de koptisk-ortodoxa församlingarna firade palmsöndagen, minnet av Jesu intåg i Jerusalem.

I Mar Girgis-kyrkan i Tanta, mellan Alexandria och huvudstaden Kairo, pågick firandet vid detonationen, som ska ha skett inne i kyrkan.

Vid Markuskatedralen i Alexandria – där den koptiska kyrkans påve Tawadros II hade deltagit i mässan – ska explosionen, några timmar senare, ha ägt rum på utsidan. Tawadros var kvar i byggnaden men skadades inte.

Ingen organisation har hittills sagt sig ligga bakom aktionerna. Uppgifterna om antalet döda kommer från statliga medier, liksom beskedet att explosionen i Alexandria var en självmordsbombning.

Pressad minoritet

I december utsattes kopternas största katedral, belägen i Kairo, för ett bombdåd. Det attentatet var det allvarligaste på flera år mot Egyptens kristna. Många av de närmare 30 dödsoffren och cirka 50 skadade i december var barn.

Det finns en mängd kristna minoriteter i Egypten. Kopterna är den största gruppen. I många år har Egyptens kristna känt sig pressade av attentat utförda av företrädare för militanta inriktningar av islamism.

Det faktum att kyrkliga ledare uttryckte stöd för militärkuppen 2013 har också ökat spänningarna över religionsgränsen. När militären ingrep 2013 var det Muhammad Mursi, medlem av Muslimska brödraskapet, som blev avsatt som president – och han hade nått posten genom allmänna val.