Jesus längtar efter dig!

Kom!

Tänk, vad ljuvligt det skall bli!


 Jag vill bara påminna dig som ännu inte sett dessa fantastiska ord om en stor vitklädd skara
ifrån Bibeln och Johannes uppenbarelsebok 7:9-17!

Är du med eller ej?

 

 

Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna,

av alla folk och stammar och länder och språk.

De stod inför tronen och inför Lammet,

klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, 

och de ropade med stark röst:

"Frälsningen tillhör vår Gud,
 som sitter på tronen,
 och Lammet!"
 
 Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna,

och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:

"Amen!
 Lovsången, härligheten,
 visheten, tacksägelsen,


äran, makten och kraften
 tillhör vår Gud
 i evigheters evighet.
 Amen."
 
 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder,

vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det."

Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden.

De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 

Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel,

och han som sitter på tronen ska breda ut sin boning över dem. D

e ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta,

och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, 

för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde.

Han ska leda dem till livets vattenkällor,

och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."


 


14 maj 2015