U.S.A, du är vägd på en våg!

Snart är tiden ute för U.S.A.

 

 Deras tid som stormakt är alldeles strax över p.g.a högmod.

Guds ord säger tydligt att högmod går före fall, och! Detta högmod har nu näst intill nått sin höjdpunkt.

Det finns endast en möjlighet till räddning kvar, och det vore att hela U.S.A;s högsta ledning med Obama i spetsen omvänder sig från sitt högmod till Jesus Kristus och verkligen också uppmanar sitt folk till detta, och inför hela världen ber om syndernas förlåtelse, då kan det finnas ett hopp!

I annat fall kommer vi med allra största säkerhet mycket snart skåda denna nations totala kollaps på alla möjliga områden. Gud har nu varnat denna stormakt flertalet ggr, men, nonchalerats om och om igen.

Ett mycket tydligt tecken om att det är Gud som bestämmer i vilket fall som helst kommer att vara "Frihetsgudinnans" fullkomliga fall. Denna avgud kommer nu strax att slås ned till backen. Redan för länge sedan sa Gud bl.a att! Ni skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Nu snart kommer Gud att visa att det verkligen är på högsta allvar. Jag säger inget exakt datum för det vet jag inte, men! Det kommer ändock absolut inte att dröja så många år till, "kanske" inte ens längre än ett eller ett par, alltså inte länge till innan detta kommer att ske, så!

Kom ihåg detta nu när snart "antingen den radikala omvändelsen eller ej" sker!

Frihetsgudinnan kommer i vilket fall som helst snart att falla eftersom endast Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.......

21 jul 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)