Jesus längtar efter dig!

Kom!

Var goda!

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.
Efesierbrevet 4:32

11 jul 2018