GENOM MIG ÄR DU SKAPAD,

GENOM MIG HAR DU EVIGT LIV.

ALLT ÄR  NU FULLBORDAT OCH KLART,

DIN PLATS ÄR FÖRBEREDD,

DET ÄR BARA EN SAK SOM FATTAS! 

OMVÄND DIG IFRÅN DINA SYNDER, 

TA EMOT MIG OCH ALLT DET JAG GJORT FÖR DIG.

JAG DOG, JUST FÖR DINA SYNDERS SKULL,

JUST, FÖR ATT RÄDDA DIG, JA!

                    JAG,

JESUS KRISTUS ÄLSKAR DIG SÅ OERHÖRT MYCKET, SÅ!

   KOM NU OCH FÖLJ MED!

             (Joh 3:16) 

      

        

        

Bibliska ordspråk

(Ordspråksboken 1:1-7)

 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. De ger enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

              

Här under endast ett litet axplock av Bibelns alla ordspråk som vi kan memorera och att idissla över.

 

              Ordspråk 14   Ordspråk 13   Ordspråk 12   Ordspråk 11  

              Ordspråk 10   Ordspråk 9     Ordspråk 8     Ordspråk 7    

              Ordspråk 6    Ordspråk 5     Ordspråk 4     Ordspråk 3     

                                  Ordspråk 2     Ordspråk 1