Vetekorns tankar!

Vetekornskärlek

 När Jesus använder bilden av vetekornets död med tillämpning på sitt förestående lidande på korset, ger han bilden en allmängiltig betydelse för den som vill följa honom. ”Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara.”

För Jesus hade detta att ”ge sitt liv” en alldeles unik betydelse i det att han faktiskt offrade sin kropp och utgöt sitt blod. Men för att förstå vetekornets lag i överförd mening som en princip för livet med Jesus, ligger betoningen på tjänandet. I Jesaja 53 framställs Jesus som Herrens tjänare. Att vara tjänare betyder att det jag gör kommer någon annan till godo.

Det finns en dimension av tjänst i allt det Jesus gör. ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”  Matteus 20:25-28.

Så blir döden på korset det yttersta utgivandet i tjänsten och lydnaden för Faderns vilja.

Egentligen hade också hans liv på jorden varit ett utgivande, i det att han hela tiden var den som betjänade sina lärjungar. Ett av dessa tillfällen läser vi om i Johannesevangeliet 13:12-17. ”När han så tvättat deras fötter och tagit på sig sina kläder och åter lagt sig till bords, sade han till dem: Förstår ni vad jag gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och ni gör det med rätta, ty jag är det. Har nu jag, er herre och mästare, tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett föredöme, för att ni skall handla på samma sätt som jag har handlat mot er.” ”Kom ihåg vad jag säger: Tjänaren är inte förmer än sin herre.  Inte heller är ombudet mer än sin uppdragsgivare. När ni vet det, saliga är ni då om ni gör det.”

När vi tjänar varandra, tas det alltid något ur vårt eget liv. I den meningen dör vi lite grann!  När Jesus uppmanar oss  att  ”hata  vårt  liv  i denna världen” menar han inte att vi skall ge det till spillo. Det skall tjäna till att vi bär mycken frukt. Förlorandet av vårt liv förverkligas genom att vi betjänar varandra.

Om vi anknyter till bilden av vetekornet, skulle vi kunna uttrycka saken så här. Vetekornet kan välja att ”förverkliga sig själv”, det vill säga avstå från ”att falla i jorden och dö”.  I så fall kan det aldrig bli något annat eller någonting mer än ett ”ensamt korn”.  Den andra möjligheten är att ”förverkliga sitt liv”, det vill säga förverkliga sin inneboende potential av livskraft.  Men det senare går ovillkorligen den undre vägen – endast om det faller i jorden och dör, bär det rik frukt.

Se där vårt val: Att förverkliga sig själv eller att förverkliga sitt liv!

Kärleksgärningar har uppståndelseliv.

När vi tjänar, drivna av Guds kärlek ”som är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande” då dör handlingen in i vårt liv med Kristus – och det som dör i Kristus kommer också att uppstå med honom, ”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.” Jesus var inte ett offer för sitt lidande – han tjänade med sitt lidande! Ty ”genom att hans liv blev ett skuldoffer skall han se frukt och bli mättad.” Jesaja 53:10-12.  

Att ta korset på och följa honom är inte att förkasta livet i en destruktiv försakelse utan att vinna livet!

Som när den resande evan­gelisten beklagade det besvär han ställt till med för den gamla systern som var hans värdinna för natten och hon svarade: ”Jag gör det inte för dig, jag gör det för Jesus!” Tjänsten för Jesus kommer alltid min nästa tillgodo på ett befriande sätt. Ingen binds på ett felaktigt sätt i skuld till mig för den utförda handlingen. Den dör in i honom!

Men, ”allt det som gjorts av kärlek till Jesus äger sitt värde och skall evigt bestå.”

Sven Nilsson

 

20 apr 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)