En modern Inställning!

En vanlig rådande inställning idag tycks vara att vi måste ha ett samhällsstyre som inte blandar politik med religion.  

Detta säger de flesta ja och amen till! 

Min undran över detta är! Vad menar man egentligen? Jag har t.o.m förstått att "kristna" emellanåt tycker så och just därför reagerar jag angående detta.

Skulle man överhuvudtaget i dagens riksdag och regering inte få nämna att vi bör behandla vår nästa som vi själva skulle vilja bli behandlade, och inte heller få nämna varifrån denna vishet har sitt egentliga ursprung?

Får man inte längre tycka högt om att denna regel allvarligt borde följas när det skall beslutas i viktiga frågor?

Detta är ju Bibelns tydliga budskap, den gyllene regeln, som inte existerar i någon annan lära vilket många lösryckt ur tomma intet ändå hävdar emellanåt. Bibeln är den enda bok som detta helt och hållet är skrivet i med klartext. 

Älska din nästa såsom dig själv! 

Detta är ju ett av två allra viktigaste bud vi människor fått att följa om det skall kunna gå bra för oss. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta är det första och älska din nästa som dig själv är det andra. Hela lagen vilar på dessa två bud säger Jesus.

 

Man "skulle kunna säga" som så att dessa två bud skulle kunna liknas vid två ben med fötter. Obs! Jag hoppas att inte den något svaga liknelsen blir till en stötesten för någon?

I alla fall! 

Om en regering skall kunna fungera på bästa möjliga sätt behövs båda benen för att kärleksfullt kunna behandla sina medborgare, att med rättvisa fördela resurser, att ha förståelse och medmänsklighet ja, då behövs dessa "båda ben". Då skulle en regering både kunna stå stabilt men också gå stadigt framåt. Idag är det så att flertalet av våra folkvalda dirigenter har valt bort det ena och viktigaste benet helt och hållet, vilket man också ofta deklarerar med stolthet och konsekvensen av detta har blivit ett ordentligt haltande.  

Och, dessutom! 

Om man nu då inte längre skall får behålla det andra benet heller enligt många, alltså Jesu bud om att behandla sin nästa på ett rättvist sätt, hur skall man då överhuvudtaget någonsin kunna tro att vi med en sådan regering alls skall kunna gå framåt mer, skulle vi utan Jesu närvaro kunna få till ett rättvist fungerande och hållbart samhälle?

Aldrig säger jag bestämt! 

Vi ser ju klart och tydligt idag resultatet av när Jesu ord inte får finnas med i riksdag och regering! 

På område efter område ser vi orättvisorna. De många fattigpensionärer som inte har råd att unna sig ens det allra lilla minsta extra, dessa finns det gott om. De har slitit och släpat hela sina liv från tidig ungdom till långt upp i åren och lönen för detta är nu existensminimum, medans däremot gräddfiler och förmåner till de riktigt välbärgade så gott som finns överallt för att endast nämna något av alla samhällets "små" detaljskillnader. 

Om de styrande inte vill blanda in dessa bud, Guds och Jesu lära så gott som ända ifrån begynnelsen, så finns det inget mera hopp för detta lands existens, den saken är jag helt förvissad om. 

Men, bör man vara förvånad över detta? Guds ord har ju redan för länge sedan berättat hur det kommer att gå när man valt ledare som inte vill ha med Gud att göra.

 

(1 Sam 8:4-22)

Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: "Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har." Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: "Ge oss en kung till att styra över oss." Och Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: "Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem." Allt vad Herren hade talat sade Samuel till folket, som hade begärt en kung av honom. Han sade: "Denna rättighet får den kung som kommer att regera över er: Era söner skall han ta för att de skall göra tjänst på hans vagnar och bland hans ryttare och de skall springa framför hans vagnar. Han skall sätta dem till befäl över tusen och till befäl över femtio eller till att plöja hans åkerjord och inbärga hans skörd eller till att tillverka krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Era döttrar skall han ta till att bereda salvor, laga mat och baka bröd. Era bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar skall han ta och ge åt sina tjänare. Han skall ta tionde från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Och han skall ta era tjänare och tjänarinnor och era bästa unga män liksom era åsnor och använda dem för sitt behov. Han skall ta tionde av er småboskap, och ni skall vara hans tjänare. När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då skall Herren inte svara er." Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord och sade: "Nej, en kung måste vi ha över oss. Också vi vill bli som alla andra folk. Vår kung skall döma oss. Han skall dra ut framför oss och föra våra krig." När Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det till Herren. Då sade Herren till Samuel: "Lyssna till deras ord och sätt en kung över dem." Och Samuel sade till Israels män: "Gå hem, var och en till sin stad."

 

Folket ville ha en styrande kung. Samuel förstod direkt och tyckte att ide'n var oerhört dålig. 

Förklaringen var delvis att folket skulle komma att utnyttjas av ledarskapet vilka skulle begära tionde. Ja, faktiskt endast tionde denna tid, 10%, inte 25-30% + moms på det mesta vi köper som våra ledare idag ordnat för oss.

Bibelns budskap är ju att själviskheten, girigheten och kärlekslösheten skall komma att öka ännu mer i de yttersta dagarna och det är just denna frukt vi kan skåda och skönja idag.

Man har mer och mer övergett Herren också i Sverige!

I Bibeln står det mycket klart och tydligt förklarat lite här och där att ett blint ledarskap leder efterföljarna mot undergång.

 

Jesu egna ord!

 

(Matt 15:14)

Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen."

 

(Matt 23:24)

Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.

 

Som sagt! Vi borde ju inte vara överraskade över de orättvisor som kommer från orättfärdiga ledare, inte heller över den girighet som finns i dessa kretsar. En människa som inte vill ha med Gud och Jesus att göra ser oftast till sitt eget bästa först, detta borde ju inte vara något överraskande för åtminstone oss troende.

 

Det mest tragiska i det hela ur min egen synvinkel är att t.o.m kristna nu för tiden väljer blinda ledare till att styra vårt kära fosterland, och t.o.m strider och bråkar om vilken av alla blinda ledare som vore den allra bästa av dem.

 

Jag säger, suck, suck men ändock! 

Jesu rika välsignelser till alla de mottagliga. 

 

M.v.h Leif Boman....

 

26 aug 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)