Jesus längtar efter dig!

Kom!

Förutsägelse!

För ungefär 2500 år upphörde Israel att vara ett land, Babylonier tog Herraväldet över Israel och tog också stora delar av folket till fånga. Då någongång runt denna tid säger profeten Hesekiel spännande saker. Titta! Så här står det i (Hesekiel 28:25-26). 

”Så säger Herren, Herren: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är Herren, deras Gud”)

  Tänk, år 1948 får Israel tillbaka sitt land exakt så som Hesekiel profeterade ca 2450 år tidigare. Många judar bor nu i sitt eget land. De församlas nu dit ifrån jordens alla hörn. De bygger också sina hus, men ! Allt har inte riktigt än blivit uppfyllt. De bor inte riktigt där i trygghet ännu, m.m. Detta kommer dock helt säkert snart att bli uppfyllt.

  Även fast både Israel såväl som Palestinier begår en massa grymheter mot varandra, så är det ändå så att Israel är det folk som Gud en gång utvalde till att föra ut sitt ord igenom. Gud älskar även Palestinierna, men! Nu blev det just Israel som blev utvalt, något folk skulle bara få bli Guds kanaler till hela mänskligheten, det blev Israel! Var nu inte snälla du en motståndare till detta folk.

De beter sig inte alltid rätt men! De är ändå Guds utvalda folk, Israel, nationen som världens frälsare Jesus första gången så småningom, ca 2000 år sedan skulle uppenbaras igenom. Dagligen talas det nu om detta folk, oroligheterna och området därnere i mellanöstern, varför? Jo, just för att det är det förutbestämda folket, det är här det skall ske oerhört mycket, bl.a ett tempel är på gång att byggas, en världshärskare skall snart träda fram och ta plats här, Jesus skall också snart komma tillbaka en andra gång här nere och en hel del annat, därför kommer just denna plats Israel också alltmer att fortsätta vara i hela världens blickfång framöver. Bibeln har förutsagt allt detta, så!

Var nu inte en motståndare till Israel, för! Det kommer så småningom att gå mycket illa för alla fiender till Gud, däremot säger Han! Den som välsignar denna nation och detta folk Israel skall vara välsignad, ja, så säger Gud. Det är bäst att vara på Skaparens sida, då blir det bra till sist, Jesu frid....

17 mar 2013