Jesus längtar efter dig!

Kom!

Jesus först!

Jag har valt att följa Jesu Ord som första prioritet i alla lägen.

Jag måste bara utropa ett riktigt halleluja idag. Jag har just under dessa dagar fått ännu mera visshet över att det Jesus har sagt alltid är det rätta. Hans Helige Ande har vittnat och sagt till mig, mycket klart och tydligt att, det Jesus har sagt, det håller alltid!

Jag har återigen påmints om att vad än många tyckare tycker så skall man alltid hålla Jesu Ord för det äkta Sanna, det vinner i längden!

Jag lärde mig en viktig sak idag!

Jesu ord är alltid för mig så gott och skönt att luta på, men ofta när någon med långa utläggningar har försökt att förklara varför Jesus menar något annat än det Han egentligen själv säger så blir det genast något som jag ofta känt lite olust över. Efter min senaste erfarenhet av en dialog lärde jag mig. Nu idag vet jag med stor säkerhet att olustskänslan jag haft var helt korrekt, något är snett, Guds Ande har nu förtydligat, halleluja!

Jag är nu återigen bara så glad över att jag får vara ett Guds barn och att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen, och den levande Gudens Son, ja, t.o.m. Gud själv!

Judarna blev ofta arga på Jesu Ord, de förstod inte. Men det var för att de inte hade tagit emot Honom (Guds Ord) i sina hjärtan.

De trodde att de var Guds barn, men Jesus visste att de inte var Guds barn. (Joh kap 1) Han kom till Sitt eget men Hans egna tog inte emot Honom.

När Jesus har en dialog med dem i (Joh 10) så blir de bara argare och argare på Honom ju mer Han talar klarspråk med dem. Dels för att Han börjar antyda att Han är Gud. Jesus fortsätter att förklara för dem att Guds Ord säger ju t.o.m. att Gud kallar dem som tog emot Guds Ord för gudar!

Nej! Nu får det vara nog! Här var måttet rågat för dem, de ville nu gripa Jesus, men, vad händer?

Han vandrade vidare!

Irritationen hade nu nästan nått sin högsta punkt och, det var just för att de helt enkelt inte kunde förstå Honom. De kunde varken se eller förstå att detta var i samklang med Guds Ord, därför ville de gripa och tysta ner Honom!

Var inte lika dem som inte ville ta emot Jesus och Guds Ord på ett enkelt sätt, just så som det står skrivet, för då är du garanterat på villovägar!

Jesu ord väger alltid tyngst, de Orden håller alltid att gå och stå på, och behöver aldrig försöka förklaras till något annat än det som är sagt och så som det står skrivet i Guds Ord! Det Jesus sade och stod för det kan också vi säga och stå för, amen!

Jesu rika nåd....

2 sep 2013