Stefan Swärd om Putin!

Stefan Swärd: Stora likheter mellan Putin och Hitler

Den ryska björnen ryter. Invasionen av Ukraina och annekteringen av Krim strider mot alla tänkbara internationella regler inklusive folkrätten. De skäl som Ryssland har gett för invasionen och annekteringen är ohållbara.
Det har uppstått ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa.
Det finns stora likheter mellan Putin och Hitler. Hitler drömde om ett Stor-Tyskland. Han ville införliva områden där det bodde tysktalande i det tyska riket. Han ville få bort skammen och nederlaget efter första världskriget då Tyskland blev kraftigt försvagat genom fredsuppgörelsen 1918. Han agerade snabbt och målmedvetet. Medan västvärlden diskuterade vad man skulle göra, agerade Hitler. Han utnyttjade motståndarnas svaghet och handlingsförlamning.
Hitler lade under sig Österrike och sedan blev det Tjeckoslovakien. Omvärlden hann knappt reagera. När Hitler sedan gick in i Polen i september 1939 förklarade visserligen England och Frankrike krig mot Tyskland, men det fanns inte någon som gick in och försvarade polackerna, så Hitler kunder erövra Polen på några veckor utan något större motstånd, i samarbete med kommunistledaren Stalin som gick in i östra delen av Polen samtidigt.
Hitler värnade om den tyska nationalismen, det blev en religiös nationalism. Att stegvis montera ned demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter, där finns också två paralleller mellan Hitler och Putin.

Likheterna med Putin är många. Den ryska nationalismen växer sig allt starkare. Det finns en stark bitterhet mot Sovjetunionens upplösning. Man vill ha revansch. Putin agerar snabbt och målmedvetet. Det blir inte något motstånd när Putin invaderar Ukraina och annekterar Krim inom några få dagar. Det blir officiella protester och ganska bleka uttalanden, inte minst av statsminister Reinfeldt, men det finns ju inte någon som aktivt försvarar Ukraina, och Ukraina kan inte militärt försvara sig mot Ryssland.
Man bör också komma ihåg att Ryssland agerade på ett liknande sätt mot Georgien 2008.

Ukrainas tidigare president Janukovitj fungerar som en Quisling i detta fall. Förråder sitt land och kallar på rysk hjälp, trots att han inte har något mandat att göra detta.
Undfallenheten var mycket stor mot Hitler. Han kunde gå in i land efter land med bara officiella protester från omvärlden. Det var först när Churchill blev premiärminister i Storbritannien som kampen mot Hitler började vakna till liv.
Det är inte en enkel fråga hur totalitära och aggressiva regimer ska hanteras. Det som dock är viktigt är ett enigt, målmedvetet, beslutsamt och snabbt agerande från demokratiska västländer. Annars kommer de totalitära krafterna att bara ta brist på motstånd som mandat att gå vidare i sin aggressionspolitik.
Att använda ekonomiska åtgärder för att bekämpa totalitära stater är i dag ett effektivt verktyg, på grund av det starka ekonomiska beroendet mellan länderna och världsdelarna. Det är hoppfullt att både EU och USA nu verkar agera snabbt och kraftfullt när det gäller ekonomiska motåtgärder.
Genom detta blir det tydliga varningssignaler till ryska ledningen att man inte ostraffat kan gå på med invasioner och annekteringar.

24 mar 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)